Είστε εδώ

Διαχείριση Προγράμματος

Εκτυπώσιμη μορφή

 

Tο ΔΣ της Εταιρείας Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδος (ΕΟΠΕ), στο πλαίσιο της δημιουργίας Αρχείου Σπανίων Όγκων, έχει ενεργοποιήσει μια καταγραφική μελέτη με τίτλο: «Γενετική Επιδημιολογία του Καρκίνου του Μαστού στους άνδρες. Μία καταγραφική μελέτη στον Ελλαδικό χώρο»,

Στόχοι αυτής της μελέτης αυτής:

1)     Να  καταγραφεί η επίπτωση του ανδρικού καρκίνου μαστού στην Ελλάδα, τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των ασθενών, τα ιστολογικά και φαινοτυπικά χαρακτηριστικά του και το στάδιο διάγνωσης, καθώς και η κλινική πρακτική αντιμετώπισης των ανδρών ασθενών με καρκίνο μαστού.

2)    Να διερευνηθεί η κληρονομική προδιέθεση για τη νόσο, με την ανίχνευση γονιδιακών μεταλλαγών και αναδιατάξεων των γονιδίων BRCA1 και BRCA2 και

3)    Να προσφερθεί γενετική συμβουλευτική στους ασθενείς και τους συγγενείς τους.

Το πρόγραμμα είναι πανελλήνιας εμβέλειας και θα συμμετάσχουν όλοι οι Παθολόγοι Ογκολόγοι μέλη της ΕΟΠΕ, τα οποία και θα έχουν τη δυνατότητα δωρεάν ελέγχου των γονιδιακών μεταλλαγών και αναδιατάξεων των γονιδίων BRCA1 και BRCA2 για τους ασθενείς τους.

Στόχος της μελέτης είναι μεταξύ άλλων να εκπαιδευτεί ένας αριθμός παθολόγων- ογκολόγων στη Συμβουλευτική Ογκολογία ώστε να υπάρξει συνέχεια και διατηρησιμότητα του προγράμματος καθώς και να δημιουργηθεί ένα δίκτυο Παθολόγων Ογκολόγων στις κύριες ογκολογικές νοσηλευτικές μονάδες της χώρας. Το πρόγραμμα έχει υποβληθεί για έγκριση στο Ε.Σ.Π.Α. του Υ.Υ.Κ.Α και οι μέχρι σήμερα κρίσεις είναι θετικές.