Είστε εδώ

Πρόγραμμα

Εκτυπώσιμη μορφή

Στην ενότητα αυτή μπορείτε να βρείτε συνημμένο το Πρωτόκολλο της Μελέτης, στο οποίο περιγράφεται αναλυτικά το αντικείμενο της μελέτης, ο ερευνητικός σχεδιασμός και η μεθολογία που ακολουθείται για την διεξαγωγή της.

Συνημμένα Αρχεία: