Είστε εδώ

Συνέδρια Ελλάδας και Εξωτερικού

Εκτυπώσιμη μορφή

Best of ASCO (Ερέτρια 2012)

Καρκίνος Μαστού

  • Πρώιµη/Μεταστατική Νόσος (HER2/ER): ∆. Τρυφωνόπουλος

           https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/hesmo/boa/1-%CE%A4%CE%A1%CE%A5%CE%A6%CE%A9%CE%9D%CE%9F%CE%A0%CE%9F%CE%A5%CE%9B%CE%9F%CE%A3.flv

  • Πρώιµη/Μεταστατική Νόσος (Triple negative): Ν. Ξενίδης

           https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/hesmo/boa/2-%CE%9E%CE%95%CE%9D%CE%99%CE%94%CE%97%CE%A3.flv

  • Σχολιασµός: Β. Μπαρµπούνης

           https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/hesmo/boa/3-%CE%9C%CE%A0%CE%91%CE%A1%CE%9C%CE%A0%CE%9F%CE%A5%CE%9D%CE%97%CE%A3.flv

 

Καρκίνος Γαστρεντερικού

  • Καρκίνος Γαστρεντερικού (ΜηΚολοορθικός): Α. Χριστοπούλου 

​           https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/hesmo/boa/01-%CE%A7%CE%A1%CE%99%CE%A3%CE%A4%CE%9F%CE%A0%CE%9F%CE%A5%CE%9B%CE%9F%CE%A5.flv

  • Σχολιασµός: Α. Αθανασιάδης 

           https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/hesmo/boa/02-%CE%91%CE%98%CE%91%CE%9D%CE%91%CE%A3%CE%99%CE%91%CE%94%CE%97%CE%A3.flv

  • Καρκίνος Γαστρεντερικού (Κολοορθικός): Γ. Λύπας 

           https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/hesmo/boa/03-%CE%9B%CE%A5%CE%A0%CE%91%CE%A3.flv

  • Σχολιασµός: Ι. Σουγκλάκος 

           https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/hesmo/boa/04-%CE%A3%CE%9F%CE%A5%CE%93%CE%9A%CE%9B%CE%91%CE%9A%CE%9F%CE%A3.flv