Είστε εδώ

Γίνε Μέλος της Ε.Ο.Π.Ε.

Εκτυπώσιμη μορφή

Η εγγραφή ως μέλος της ΕΟΠΕ μπορεί να γίνει κατεβάζοντας την φόρμα Εγγραφής (αρχείο Word) στον υπολογιστή σας, και αποστέλλοντάς τη στην ΕΟΠΕ αφού την συμπληρώσετε μαζί με τα απαιτούμενα συνοδευτικά έγγραφα μέσω email (hesmo@otenet.gr), fax (210 6457971), ή ταχυδρομικώς στη διεύθυνση της ΕΟΠΕ (Λεωφ. Αλεξάνδρας 105 (4ος όροφος) , Τ.Κ. 114 75 , Αθήνα).

Προκειμένου να γίνετε επίσημα μέλος της ΕΟΠΕ θα πρέπει η αίτησή σας να εγκριθεί από το ΔΣ της ΕΟΠΕ. Με την ολοκλήρωση της εγγραφής σας, γίνεστε και χρήστης - μέλος στο website της ΕΟΠΕ.

 

  Φόρμα Εγγραφής (Word)