Είστε εδώ

Η Ομάδα

Εκτυπώσιμη μορφή

Η Ομάδα

Η Ομάδα Νέων Ελλήνων Ογκολόγων (ΟΝΕΟ) αποτελεί το βήμα των νέων ειδικευμένων Παθολόγων Ογκολόγων και των ειδικευόμενων στην Παθολογική Ογκολογία. Η ΟΝΕΟ φιλοδοξεί να λειτουργεί ως συνδετικός κρίκος μεταξύ της νέας και της προηγούμενης γενιάς Παθολόγων Ογκολόγων.

Σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό της ΟΝΕΟ (Μπορείτε να τον βρείτε εδώ), δικαίωμα εγγραφής έχουν οι ιατροί (έως 42 ετών) που έχουν ειδικευθεί ή ειδικεύονται ως Παθολόγοι Ογκολόγοι ή διανύουν το πρώτο τμήμα της Ειδικότητας (Παθολογία) με σκοπό να ειδικευθούν στην Παθολογική Ογκολογία.

Έως τον Ιούνιο 2013, η ΟΝΕΟ αριθμεί περίπου 130 μέλη στην Ελλάδα και το Εξωτερικό.

 

Οι Σκοποί

  •   Η παροχή συνεχούς εκπαίδευσης και εξειδικευμένης κατάρτισης στους νέους Παθολόγους Ογκολόγους
  •   Η ενημέρωση για χρηματοδότηση Ερευνητικών Προγραμμάτων και Υποτροφίες μετεκπαίδευσης στο Εξωτερικό
  •   Η υποστήριξη της επαγγελματικής αποκατάστασης των νέων Παθολόγων Ογκολόγων
  •   Η ανάπτυξη δικτύου γνωριμιών και επικοινωνίας στην Ελλάδα και το Εξωτερικό, τόσο μεταξύ των Παθολόγων Ογκολόγων όσο και σχετικών με την Ογκολογία ειδικοτήτων
  •   Η συνεργασία με την αντίστοιχη Ευρωπαϊκή Ομάδα Νέων Ογκολόγων
  •   H βελτίωση του επιπέδου έρευνας και άσκησης της Ογκολογίας στην Ελλάδα

 

 

 

 

Νίκος Τσουκαλάς

Συντονιστής

Υπεύθυνος Εκπαίδευσης

 

Βαγγέλης Βούλγαρης

Υπεύθυνος Επαγγελματικών Θεμάτων

 

Μιχάλης Νικολάου

Υπεύθυνος Επικοινωνίας

 

 

Γιώργος Λαζαρίδης

Υπεύθυνος Επιστημονικών Θεμάτων

 

 

Επικοινωνία

Η επικοινωνία μεταξύ των μελών της ΟΝΕΟ είναι συνεχής, σκοπεύοντας στην ενημέρωση σχετικά με τα τρέχοντα ζητήματα της Ομάδας και της Ειδικότητας, τη διεξαγωγή Συνεδρίων και Εκδηλώσεων, καθώς και λοιπά Επιστημονικά και Επαγγελματικά θέματα.

Η ιστοσελίδα της ΕΟΠΕ είναι το βασικό εργαλείο επικοινωνίας και ενημέρωσης των μελών, με σελίδες ανοιχτές στο ευρύ κοινό αλλά και περιοχή αποκλειστικής πρόσβασης για τα μέλη.

Η ΟΝΕΟ έχει παρουσία και στο facebook, τόσο με κλειστή ομάδα (group) για τα μέλη όσο και με ανοιχτή ταυτότητα (profile), ενισχύοντας έτσι την προσωπική επικοινωνία και ενημέρωση μεταξύ των μελών.

 

  Προφιλ ΟΝΕΟ

  Group Μελών ΟΝΕΟ

  hesmo@otenet.gr

  210 6457971

  Λ. Αλεξάνδρας 105, 11475, Αθήνα