Είστε εδώ

Κλινικές Μελέτες Ε.Ο.Π.Ε.

Τίτλος Κατάσταση Φορέας Διοργάνωση
ΠΑΓΚΡΕΑΣ Ενεργή ΕΟΠΕ CELGENE
NET Ενεργή ΕΟΠΕ NOVARTIS
mRCC Ενεργή ΕΟΠΕ PFIZER, NOVARTIS