Ε.ΑΚ.Ο.

The institution for continuing education in Oncology »

Scholarships

Support the training of young scientists in Clinical and Laboratory Oncology »

G.Y.ON.

Young Oncologists are the driving force of the future of oncology... »

Latest News

Ο Πρόεδρος και τα Μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας, που προέκυψε από τις αρχαιρεσίες της 25ης Απριλίου 2015, έχουν τη χαρά να σας ανακοινώσουν τη σύνθεση του νέου Δ.Σ. που συγκροτήθηκε σε σώμα την 29η Απριλίου 2015 και έχει ως εξής: