Ε.ΑΚ.Ο.

The institution for continuing education in Oncology »

Scholarships

Support the training of young scientists in Clinical and Laboratory Oncology »

G.Y.ON.

Young Oncologists are the driving force of the future of oncology... »

Latest News

   Γνωστοποίηση Υποψηφιοτήτων για τις  Αρχαιρεσίες για την Ανάδειξη Νέου Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΟΠΕ, για τη διετία 2015-2017.