Ε.ΑΚ.Ο.

The institution for continuing education in Oncology »

Scholarships

Support the training of young scientists in Clinical and Laboratory Oncology »

G.Y.ON.

Young Oncologists are the driving force of the future of oncology... »

Latest News

Το τρέχον ΔΣ της ΕΟΠΕ, με τη συμβολή και τη θετική γνώμη του Εθνικού Αντιπροσώπου της χώρας μας στην ESMO, κ. Δ. Μαυρουδή, υπέγραψε πρόσφατα Αμοιβαία Συμφωνία Συνεργασίας με την ESMO.