Ε.ΑΚ.Ο.

The institution for continuing education in Oncology »

Scholarships

Support the training of young scientists in Clinical and Laboratory Oncology »

G.Y.ON.

Young Oncologists are the driving force of the future of oncology... »

Latest News

Τη Δευτέρα 19/9/2016 πραγματοποιήθηκε συνάντηση στο Υπουργείο Υγείας, έπειτα από πρόσκληση του Γενικού Γραμματέα, κου Ι. Μπασκώζου, με θέμα την Οργάνωση συνεργατικής προσπάθειας διαμόρφωσης μητρώων χρόνιων νοσημάτων ασθενών. Στη συνάντηση συμμετείχε ο Πρόεδρος της ΕΟΠΕ, κος Ι.