Οδηγίες ESMO προς Ασθενείς

Οι οδηγοί για τους ασθενείς έχουν σχεδιαστεί για να βοηθούν τους ασθενείς, τους συγγενείς και τους φροντιστές τους να κατανοούν καλύτερα τη φύση των διαφόρων τύπων καρκίνου και να αξιολογούν τις βέλτιστες διαθέσιμες θεραπευτικές επιλογές.

 

Οδηγοί Ασθενών ανά τύπο Καρκίνου

Υλοποιούνται από την ESMO και μεταφράζουν πολύπλοκες ιατρικές πληροφορίες σε γλώσσα κατανοητή στους ασθενείς. Οι ιατρικές πληροφορίες που περιλαμβάνουν έχουν σχεδιαστεί για να καθοδηγούν τους Ογκολόγους στη διάγνωση, την παρακολούθηση και τη θεραπεία σε διάφορους τύπους και συνθήκες καρκίνου.

 

Οδηγοί Ασθενών με Καρκίνο στην ελληνική γλώσσα

Οι οδηγοί αυτοί είναι διαθέσιμοι στην ελληνική γλώσσα όπως μεταφράστηκαν από την Ομάδα Νέων Ελλήνων Ογκολόγων (ΟΝΕΟ) εκ μέρους της Εταιρείας Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας (ΕΟΠΕ):

 

Οδηγός Επιβίωσης Ασθενών με Καρκίνο

Η επιβίωση είναι μια μοναδική και καθημερινή εμπειρία, η οποία είναι διαφορετική για κάθε άτομο και για τους ανθρώπους του περιβάλλοντός του. Το κλειδί για την επιβίωση είναι να ανακτήσουμε, στο μέτρο του δυνατού, τις σημαντικές πτυχές της ζωής μας πριν από τον καρκίνο και να βρούμε νέους δρόμους για μια ικανοποιητική πορεία προς τα εμπρός. 

Ο Οδηγός Επιβίωσης Ασθενών με Καρκίνο δημιουργήθηκε από την ESMO και το ECPC σε συνεργασία με την IPOS και είναι διαθέσιμος στα  Ελληνικά.


Για περισσότερες λεπτομέρειες ακολουθήστε το σύνδεσμο: www.esmo.org/Patients/Patient-Guides/Patient-Guides-by-Language/Cancer-Patient-Guides-in-Greek