Τίτλος
Σάρκωμα, Μελάνωμα, Όγκοι ΚΝΣ, ΚΑΠΕ
Αριθμός Σεμιναρίου
9ο
Κύκλος Σπουδών
2007-2009
Ημ/νία Έναρξης
13/11/2009
Ημ/νία Λήξης
15/11/2009
Χώρος
Ιωνικό Κέντρο
Πρόγραμμα
Πρόσκληση
Ημ/νία Λήξης Υποβολών