Τίτλος
Υποστηρικτική Αγωγή, Ογκολογία Τρίτης Ηλικίας
Αριθμός Σεμιναρίου
8ο
Κύκλος Σπουδών
2007-2009
Ημ/νία Έναρξης
12/06/2009
Ημ/νία Λήξης
14/06/2009
Χώρος
Ιωνικό Κέντρο
Πρόγραμμα
Πρόσκληση
Ημ/νία Λήξης Υποβολών