Τίτλος
Κλινική Φαρμακολογία, Αιματολογικές Κακοήθειες, Καρκίνος Κεφαλής & Τραχήλου
Αριθμός Σεμιναρίου
7ο
Κύκλος Σπουδών
2007-2009
Ημ/νία Έναρξης
13/02/2009
Ημ/νία Λήξης
15/02/2009
Χώρος
Ιωνικό Κέντρο
Πρόγραμμα
Πρόσκληση
Ημ/νία Λήξης Υποβολών