Τίτλος
Καρκίνος Ουροποιογεννητικού Συστήματος: Από τη Βασική Έρευνα στις Στοχευμ. Θεραπείες
Αριθμός Σεμιναρίου
6ο
Κύκλος Σπουδών
2007-2009
Ημ/νία Έναρξης
24/10/2008
Ημ/νία Λήξης
26/10/2008
Χώρος
Ιωνικό Κέντρο
Πρόγραμμα
Πρόσκληση
Ημ/νία Λήξης Υποβολών