Τίτλος
Καρκίνος Μαστού & Εισαγωγή στη Κλινική Έρευνα
Αριθμός Σεμιναρίου
5ο
Κύκλος Σπουδών
2007-2009
Ημ/νία Έναρξης
06/06/2008
Ημ/νία Λήξης
08/06/2008
Χώρος
Ιωνικό Κέντρο
Πρόγραμμα
Πρόσκληση
Ημ/νία Λήξης Υποβολών