Τίτλος
Κακοήθη Νεοπλάσματα Γαστρεντερικού Συστήματος
Αριθμός Σεμιναρίου
4ο
Κύκλος Σπουδών
2007-2009
Ημ/νία Έναρξης
22/02/2008
Ημ/νία Λήξης
24/02/2008
Χώρος
Ιωνικό Κέντρο
Πρόγραμμα
Πρόσκληση
Ημ/νία Λήξης Υποβολών