Τίτλος
Γυναικολογικός Καρκίνος: Παρόν και Μέλλον
Αριθμός Σεμιναρίου
3ο
Κύκλος Σπουδών
2007-2009
Ημ/νία Έναρξης
26/10/2007
Ημ/νία Λήξης
28/10/2007
Χώρος
Ιωνικό Κέντρο
Πρόγραμμα
Πρόσκληση
Ημ/νία Λήξης Υποβολών