Τίτλος
Κακοήθη Νεοπλάσματα Θώρακος - Θυρεοειδούς: Από τη Βασική Έρευνα στη Θεραπεία
Αριθμός Σεμιναρίου
2ο
Κύκλος Σπουδών
2007-2009
Ημ/νία Έναρξης
18/05/2007
Ημ/νία Λήξης
20/05/2007
Χώρος
Ιωνικό Κέντρο
Πρόγραμμα
Πρόσκληση
Ημ/νία Λήξης Υποβολών