Τίτλος
Βιολογία του Καρκίνου
Αριθμός Σεμιναρίου
1ο
Κύκλος Σπουδών
2007-2009
Ημ/νία Έναρξης
26/01/2007
Ημ/νία Λήξης
28/01/2007
Χώρος
Ιωνικό Κέντρο
Πρόγραμμα
Πρόσκληση
Ημ/νία Λήξης Υποβολών