Τίτλος
Σάρκωμα, Μελάνωμα, Όγκοι ΚΝΣ
Αριθμός Σεμιναρίου
7ο
Κύκλος Σπουδών
2009-2011
Ημ/νία Έναρξης
16/09/2011
Ημ/νία Λήξης
18/09/2011
Χώρος
Ιωνικό Κέντρο
Πρόγραμμα
Πρόσκληση
Ημ/νία Λήξης Υποβολών