Τίτλος
Καρκίνος Μαστού
Αριθμός Σεμιναρίου
6ο
Κύκλος Σπουδών
2009-2011
Ημ/νία Έναρξης
20/05/2011
Ημ/νία Λήξης
22/05/2011
Χώρος
Ιωνικό Κέντρο
Πρόγραμμα
Πρόσκληση
Ημ/νία Λήξης Υποβολών