Τίτλος
Κακοήθη Νεοπλάσματα Γαστρεντερικού Συστήματος
Αριθμός Σεμιναρίου
3ο
Κύκλος Σπουδών
2009-2011
Ημ/νία Έναρξης
03/09/2010
Ημ/νία Λήξης
05/09/2010
Χώρος
Ιωνικό Κέντρο
Πρόγραμμα
Πρόσκληση
Ημ/νία Λήξης Υποβολών