Τίτλος
Καρκίνος Κεφαλής & Τραχήλου, Νεοπλάσματα Θώρακα και Μεσοθωράκιου
Αριθμός Σεμιναρίου
2ο
Κύκλος Σπουδών
2009-2011
Ημ/νία Έναρξης
14/05/2010
Ημ/νία Λήξης
15/05/2010
Χώρος
Καρκίνος Κεφαλής & Τραχήλου, Νεοπλάσματα Θώρακα και Μεσοθωράκιου
Πρόγραμμα
Πρόσκληση
Ημ/νία Λήξης Υποβολών