Τίτλος
Βιολογία του Καρκίνου: Βασικές Αρχές Ογκολογίας
Αριθμός Σεμιναρίου
1ο
Κύκλος Σπουδών
2009-2011
Ημ/νία Έναρξης
26/02/2010
Ημ/νία Λήξης
27/02/2010
Χώρος
Ιωνικό Κέντρο
Πρόγραμμα
Πρόσκληση
Ημ/νία Λήξης Υποβολών