Τίτλος
Αιματολογικές Κακοήθειες, Γηριατρική Ογκολογία, Υποστηρικτική Αγωγή
Αριθμός Σεμιναρίου
6ο
Κύκλος Σπουδών
2011-2013
Ημ/νία Έναρξης
24/05/2013
Ημ/νία Λήξης
25/05/2013
Χώρος
Ξενοδοχείο Radisson Blu Park Hotel
Πρόγραμμα
Πρόσκληση
Ημ/νία Λήξης Υποβολών