Τίτλος
Νεοπλάσματα Θώρακα και Μεσοθωρακίου, Καρκίνος Κεφαλής και Τραχήλου
Αριθμός Σεμιναρίου
2ο
Κύκλος Σπουδών
2011-2013
Ημ/νία Έναρξης
11/05/2012
Ημ/νία Λήξης
13/05/2012
Χώρος
Πρόγραμμα
Πρόσκληση
Ημ/νία Λήξης Υποβολών