Τίτλος
Βιολογία του Καρκίνου: Βασικές Αρχές Ογκολογίας
Αριθμός Σεμιναρίου
1ο
Κύκλος Σπουδών
2011-2013
Ημ/νία Έναρξης
03/02/2012
Ημ/νία Λήξης
04/02/2012
Χώρος
Ιωνικό Κέντρο
Πρόγραμμα
Πρόσκληση
Ημ/νία Λήξης Υποβολών