Τίτλος
Νεοπλάσματα Θώρακα & Μεσοθωρακίου, Καρκίνος Κεφαλής & Τραχήλου
Αριθμός Σεμιναρίου
2ο
Κύκλος Σπουδών
2013-2015
Ημ/νία Έναρξης
23/05/2014
Ημ/νία Λήξης
24/05/2014
Χώρος
Πρόγραμμα
Πρόσκληση
Ημ/νία Λήξης Υποβολών