Τίτλος
Βιολογία του Καρκίνου, Βασικές Αρχές Ογκολογίας
Αριθμός Σεμιναρίου
1ο
Κύκλος Σπουδών
2013-2015
Ημ/νία Έναρξης
14/02/2014
Ημ/νία Λήξης
15/02/2014
Χώρος
Ξενοδοχείο Radisson Blu Park
Πρόγραμμα
Πρόσκληση
Ημ/νία Λήξης Υποβολών