Τίτλος
Νευροενδοκρινείς Όγκοι & 'Αλλοι Σπάνιοι Όγκοι, Γηριατρική Ογκολογία, Υποστηρικτική Αγωγή
Αριθμός Σεμιναρίου
8ο
Κύκλος Σπουδών
2013-2015
Ημ/νία Έναρξης
06/11/2015
Ημ/νία Λήξης
07/11/2015
Χώρος
Radisson Blu Park Hotel
Πρόγραμμα
Πρόσκληση
Ημ/νία Λήξης Υποβολών