Τίτλος
Μελάνωμα, Σάρκωμα, Όγκοι ΚΝΣ
Αριθμός Σεμιναρίου
7ο
Κύκλος Σπουδών
2013-2015
Ημ/νία Έναρξης
18/09/2015
Ημ/νία Λήξης
18/09/2015
Χώρος
Radisson Blu Park Hotel
Πρόγραμμα
Πρόσκληση
Ημ/νία Λήξης Υποβολών