Τίτλος
Γυναικολογικός Καρκίνος
Αριθμός Σεμιναρίου
5ο
Κύκλος Σπουδών
2013-2015
Ημ/νία Έναρξης
13/03/2015
Ημ/νία Λήξης
14/03/2015
Χώρος
Ξενοδοχείο Blu Radisson Park
Πρόγραμμα
Πρόσκληση
Ημ/νία Λήξης Υποβολών