Τίτλος
Νεοπλάσματα Θώρακος και Μεσοθωρακίου
Αριθμός Σεμιναρίου
3ο
Κύκλος Σπουδών
2015 - 2017
Ημ/νία Έναρξης
09/09/2016
Ημ/νία Λήξης
11/09/2016
Χώρος
Radisson Blu Park Hotel
Πρόγραμμα
Πρόσκληση
Ημ/νία Λήξης Υποβολών