Τίτλος
Κακοήθη Νεοπλάσματα Ουροποιογεννητικού Συστήματος
Αριθμός Σεμιναρίου
7ο
Κύκλος Σπουδών
2015 - 2017
Ημ/νία Έναρξης
15/09/2017
Ημ/νία Λήξης
17/09/2017
Χώρος
Radisson Blu Park Hotel
Πρόγραμμα
Πρόσκληση
Ημ/νία Λήξης Υποβολών