Τίτλος
Καρκίνος Κεφαλής και Τραχήλου: Η επιστήμη και η τέχνη της Ογκολογίας στην καθημερινή κλινική πράξη.
Αριθμός Σεμιναρίου
2ο
Κύκλος Σπουδών
2015 - 2017
Ημ/νία Έναρξης
24/06/2016
Ημ/νία Λήξης
26/06/2016
Χώρος
Radisson Blu Park Hotel
Πρόγραμμα
Πρόσκληση
Ημ/νία Λήξης Υποβολών