Τίτλος
Ορθή Κλινική Πρακτική - Κλινικές Μελέτες - Αρχές Στατιστικής και Επιδημιολογίας
Αριθμός Σεμιναρίου
1ο
Κύκλος Σπουδών
2018-2019
Ημ/νία Έναρξης
09/02/2018
Ημ/νία Λήξης
10/02/2018
Χώρος
Πρόγραμμα
Πρόσκληση
Ημ/νία Λήξης Υποβολών