Τίτλος
Βασικές Επιστήμες για τον Ογκολόγο (Βιολογία, Ανοσολογία, Φαρμακολογία, Παθολογική Ανατομική)
Αριθμός Σεμιναρίου
2ο
Κύκλος Σπουδών
2018-2019
Ημ/νία Έναρξης
18/05/2018
Ημ/νία Λήξης
19/05/2018
Χώρος
Πρόγραμμα
Πρόσκληση
Ημ/νία Λήξης Υποβολών