Τίτλος
Νεοπλάσματα Θώρακος - Κεφαλής & Τραχήλου και ΚΝΣ
Αριθμός Σεμιναρίου
3ο
Κύκλος Σπουδών
2018-2019
Ημ/νία Έναρξης
14/09/2018
Ημ/νία Λήξης
15/09/2018
Χώρος
Πρόγραμμα
Πρόσκληση
Ημ/νία Λήξης Υποβολών