Τίτλος
Νεοπλάσματα Πεπτικού Συστήματος
Αριθμός Σεμιναρίου
4ο
Κύκλος Σπουδών
2018-2019
Ημ/νία Έναρξης
02/11/2018
Ημ/νία Λήξης
03/11/2018
Χώρος
Radisson Blu Park Hotel
Πρόγραμμα
Πρόσκληση
Ημ/νία Λήξης Υποβολών