Τίτλος
Πρόληψη Καρκίνου - Υποστηρικτική και Παρηγορητική Θεραπεία - Γηριατρική Ογκολογία- Ογκολογία νέων ενηλίκων
Αριθμός Σεμιναρίου
7ο
Κύκλος Σπουδών
2018-2019
Ημ/νία Έναρξης
13/09/2019
Ημ/νία Λήξης
14/09/2019
Χώρος
Πρόγραμμα
Πρόσκληση
Ημ/νία Λήξης Υποβολών