Τίτλος
Ιατρική Επικοινωνία - Γραφή και Λόγος
Αριθμός Σεμιναρίου
8ο
Κύκλος Σπουδών
2018-2019
Ημ/νία Έναρξης
22/11/2019
Ημ/νία Λήξης
23/11/2019
Χώρος
Πρόγραμμα
Πρόσκληση
Ημ/νία Λήξης Υποβολών