Η ΕΟΠΕ είναι μία από τις εταιρείες κορμού (ειδικότητας) της χώρας μας με μέλη της Έλληνες Παθολόγους Ογκολόγους που απέκτησαν την ειδικότητά τους στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, καθώς και γιατρούς άλλης εθνικότητας που εξασκούν νόμιμα την Παθολογική Ογκολογία στην Ελλάδα.

Η ΕΟΠΕ καταβάλει κάθε προσπάθεια για την προάσπιση του τίτλου και τη θεσμική κατοχύρωση του γνωστικού αντικειμένου του Παθολόγου-Ογκολόγου και την εξασφάλιση της άσκησης των αντικείμενων της ειδικότητας της Παθολογικής Ογκολογίας, την προστασία των ασθενών που πάσχουν από καρκίνο από μη επιστημονικά τεκμηριωμένες θεραπευτικές διαδικασίες και την εξασφάλιση του δικαιώματος πρόσβασής τους σε ορθολογικές και επιστημονικά τεκμηριωμένες θεραπευτικές πρακτικές.

Κατηγορίες Μελών

ΕΟΠΕ

Τακτικά Μέλη

Εγγραφή

ONEO

 

Εγγραφή