Κύκλος Σπουδών: 2ος [2009-2011]

Αριθμός Σεμιναρίου: 1ο

Τίτλος: Βιολογία του Καρκίνου: Βασικές Αρχές Ογκολογίας

Κατάσταση:

Έναρξη: 26/02/2010 Λήξη: 27/02/2010

Πρόγραμμα:

Κύκλος Σπουδών: 2ος [2009-2011]

Αριθμός Σεμιναρίου: 2ο

Τίτλος: Καρκίνος Κεφαλής & Τραχήλου, Νεοπλάσματα Θώρακα και Μεσοθωράκιου

Κατάσταση:

Έναρξη: 14/05/2010 Λήξη: 15/05/2010

Πρόγραμμα:

Κύκλος Σπουδών: 2ος [2009-2011]

Αριθμός Σεμιναρίου: 3ο

Τίτλος: Κακοήθη Νεοπλάσματα Γαστρεντερικού Συστήματος

Κατάσταση:

Έναρξη: 03/09/2010 Λήξη: 05/09/2010

Πρόγραμμα:

Κύκλος Σπουδών: 2ος [2009-2011]

Αριθμός Σεμιναρίου: 4ο

Τίτλος: Καρκίνος Ουροποιογεννητικού Συστήματος

Κατάσταση:

Έναρξη: 26/11/2010 Λήξη: 28/11/2010

Πρόγραμμα:

Κύκλος Σπουδών: 2ος [2009-2011]

Αριθμός Σεμιναρίου: 5ο

Τίτλος: Γυναικολογικός Καρκίνος

Κατάσταση:

Έναρξη: 01/04/2011 Λήξη: 03/04/2011

Πρόγραμμα:

Κύκλος Σπουδών: 2ος [2009-2011]

Αριθμός Σεμιναρίου: 6ο

Τίτλος: Καρκίνος Μαστού

Κατάσταση:

Έναρξη: 20/05/2011 Λήξη: 22/05/2011

Πρόγραμμα:

Κύκλος Σπουδών: 2ος [2009-2011]

Αριθμός Σεμιναρίου: 7ο

Τίτλος: Σάρκωμα, Μελάνωμα, Όγκοι ΚΝΣ

Κατάσταση:

Έναρξη: 16/09/2011 Λήξη: 18/09/2011

Πρόγραμμα:

Κύκλος Σπουδών: 2ος [2009-2011]

Αριθμός Σεμιναρίου: 8ο

Τίτλος: Αιματολογικές Κακοήθειες, Γηριατρική Ογκολογία, Υποστηρικτική Αγωγή

Κατάσταση:

Έναρξη: 18/11/2011 Λήξη: 19/11/2011

Πρόγραμμα: