Κύκλος Σπουδών: 3ος [2011-2013]

Αριθμός Σεμιναρίου: 1ο

Τίτλος: Βιολογία του Καρκίνου: Βασικές Αρχές Ογκολογίας

Κατάσταση:

Έναρξη: 03/02/2012 Λήξη: 04/02/2012

Πρόγραμμα:

Κύκλος Σπουδών: 3ος [2011-2013]

Αριθμός Σεμιναρίου: 2ο

Τίτλος: Νεοπλάσματα Θώρακα και Μεσοθωρακίου, Καρκίνος Κεφαλής και Τραχήλου

Κατάσταση:

Έναρξη: 11/05/2012 Λήξη: 13/05/2012

Πρόγραμμα:

Κύκλος Σπουδών: 3ος [2011-2013]

Αριθμός Σεμιναρίου: 3ο

Τίτλος: Κακοήθη Νεοπλάσματα Γαστρεντερικού Συστήματος

Κατάσταση:

Έναρξη: 19/10/2012 Λήξη: 21/10/2012

Πρόγραμμα:

Κύκλος Σπουδών: 3ος [2011-2013]

Αριθμός Σεμιναρίου: 4ο

Τίτλος: 4o Σεμινάριο- Γ' Κύκλου ΕΑΚΟ: Καρκίνος Ουροποιογεννητικού Συστήματος

Κατάσταση:

Έναρξη: 23/11/2012 Λήξη: 25/11/2012

Πρόγραμμα:

Κύκλος Σπουδών: 3ος [2011-2013]

Αριθμός Σεμιναρίου: 5ο

Τίτλος: Γυναικολογικός Καρκίνος

Κατάσταση:

Έναρξη: 15/02/2013 Λήξη: 16/02/2013

Πρόγραμμα:

Κύκλος Σπουδών: 3ος [2011-2013]

Αριθμός Σεμιναρίου: 6ο

Τίτλος: Αιματολογικές Κακοήθειες, Γηριατρική Ογκολογία, Υποστηρικτική Αγωγή

Κατάσταση:

Έναρξη: 24/05/2013 Λήξη: 25/05/2013

Πρόγραμμα:

Κύκλος Σπουδών: 3ος [2011-2013]

Αριθμός Σεμιναρίου: 7ο

Τίτλος: Σάρκωμα- Μελάνωμα, Όγκοι ΚΝΣ

Κατάσταση:

Έναρξη: 13/09/2013 Λήξη: 15/09/2013

Πρόγραμμα:

Κύκλος Σπουδών: 3ος [2011-2013]

Αριθμός Σεμιναρίου: 8ο

Τίτλος: Καρκίνος Μαστού

Κατάσταση:

Έναρξη: 22/11/2013 Λήξη: 24/11/2013

Πρόγραμμα: