Κύκλος Σπουδών: 4ος [2013-2015]

Αριθμός Σεμιναρίου: 1ο

Τίτλος: Βιολογία του Καρκίνου, Βασικές Αρχές Ογκολογίας

Κατάσταση:

Έναρξη: 14/02/2014 Λήξη: 15/02/2014

Πρόγραμμα:

Κύκλος Σπουδών: 4ος [2013-2015]

Αριθμός Σεμιναρίου: 2ο

Τίτλος: Νεοπλάσματα Θώρακα & Μεσοθωρακίου, Καρκίνος Κεφαλής & Τραχήλου

Κατάσταση:

Έναρξη: 23/05/2014 Λήξη: 24/05/2014

Πρόγραμμα:

Κύκλος Σπουδών: 4ος [2013-2015]

Αριθμός Σεμιναρίου: 3ο

Τίτλος: Κακοήθη Νεοπλάσματα Γαστρεντερικού Συστήματος

Κατάσταση:

Έναρξη: 03/10/2014 Λήξη: 04/10/2014

Κύκλος Σπουδών: 4ος [2013-2015]

Αριθμός Σεμιναρίου: 4ο

Τίτλος: Καρκίνος Ουροποιογεννητικού Συστήματος

Κατάσταση:

Έναρξη: 28/11/2014 Λήξη: 29/11/2014

Πρόγραμμα:

Κύκλος Σπουδών: 4ος [2013-2015]

Αριθμός Σεμιναρίου: 5ο

Τίτλος: Γυναικολογικός Καρκίνος

Κατάσταση:

Έναρξη: 13/03/2015 Λήξη: 14/03/2015

Πρόγραμμα:

Κύκλος Σπουδών: 4ος [2013-2015]

Αριθμός Σεμιναρίου: 6ο

Τίτλος: Καρκίνος Μαστού

Κατάσταση:

Έναρξη: 05/06/2015 Λήξη: 06/06/2015

Πρόγραμμα:

Κύκλος Σπουδών: 4ος [2013-2015]

Αριθμός Σεμιναρίου: 7ο

Τίτλος: Μελάνωμα, Σάρκωμα, Όγκοι ΚΝΣ

Κατάσταση:

Έναρξη: 18/09/2015 Λήξη: 18/09/2015

Πρόγραμμα:

Κύκλος Σπουδών: 4ος [2013-2015]

Αριθμός Σεμιναρίου: 8ο

Τίτλος: Νευροενδοκρινείς Όγκοι & 'Αλλοι Σπάνιοι Όγκοι, Γηριατρική Ογκολογία, Υποστηρικτική Αγωγή

Κατάσταση:

Έναρξη: 06/11/2015 Λήξη: 07/11/2015

Πρόγραμμα: