Κύκλος Σπουδών: 5ος [2015 - 2017]

Αριθμός Σεμιναρίου: 1ο

Τίτλος: Μοριακή Βιολογία για τον Κλινικό Ογκολόγο: Hallmarks of Cancer, Ανοσολογία και Γενετική του Καρκίνου

Κατάσταση:

Έναρξη: 04/03/2016 Λήξη: 05/03/2016

Πρόγραμμα:

Κύκλος Σπουδών: 5ος [2015 - 2017]

Αριθμός Σεμιναρίου: 2ο

Τίτλος: Καρκίνος Κεφαλής και Τραχήλου: Η επιστήμη και η τέχνη της Ογκολογίας στην καθημερινή κλινική πράξη.

Κατάσταση:

Έναρξη: 24/06/2016 Λήξη: 26/06/2016

Πρόγραμμα:

Κύκλος Σπουδών: 5ος [2015 - 2017]

Αριθμός Σεμιναρίου: 3ο

Τίτλος: Νεοπλάσματα Θώρακος και Μεσοθωρακίου

Κατάσταση:

Έναρξη: 09/09/2016 Λήξη: 11/09/2016

Πρόγραμμα:

Κύκλος Σπουδών: 5ος [2015 - 2017]

Αριθμός Σεμιναρίου: 4ο

Τίτλος: Καρκίνος Μαστού

Κατάσταση:

Έναρξη: 11/11/2016 Λήξη: 13/11/2016

Πρόγραμμα:

Κύκλος Σπουδών: 5ος [2015 - 2017]

Αριθμός Σεμιναρίου: 5ο

Τίτλος: Κακοήθη Νεοπλάσματα Γαστρεντερικού Συστήματος

Κατάσταση:

Έναρξη: 10/02/2017 Λήξη: 12/02/2017

Πρόγραμμα:

Κύκλος Σπουδών: 5ος [2015 - 2017]

Αριθμός Σεμιναρίου: 6ο

Τίτλος: Κακοήθη Νεοπλάσματα Γυναικείου Αναπαραγωγικού Συστήματος

Κατάσταση:

Έναρξη: 23/06/2017 Λήξη: 25/06/2017

Πρόγραμμα:

Κύκλος Σπουδών: 5ος [2015 - 2017]

Αριθμός Σεμιναρίου: 7ο

Τίτλος: Κακοήθη Νεοπλάσματα Ουροποιογεννητικού Συστήματος

Κατάσταση:

Έναρξη: 15/09/2017 Λήξη: 17/09/2017

Πρόγραμμα:

Κύκλος Σπουδών: 5ος [2015 - 2017]

Αριθμός Σεμιναρίου: 8ο

Τίτλος: Σαρκώματα - Μελάνωμα - Όγκοι ΚΝΣ

Κατάσταση:

Έναρξη: 26/10/2017 Λήξη: 27/10/2017

Πρόγραμμα: