Κύκλος Σπουδών: 6ος [2018-2019]

Αριθμός Σεμιναρίου: 1ο

Τίτλος: Ορθή Κλινική Πρακτική - Κλινικές Μελέτες - Αρχές Στατιστικής και Επιδημιολογίας

Κατάσταση:

Έναρξη: 09/02/2018 Λήξη: 10/02/2018

Πρόγραμμα:

Κύκλος Σπουδών: 6ος [2018-2019]

Αριθμός Σεμιναρίου: 2ο

Τίτλος: Βασικές Επιστήμες για τον Ογκολόγο (Βιολογία, Ανοσολογία, Φαρμακολογία, Παθολογική Ανατομική)

Κατάσταση:

Έναρξη: 18/05/2018 Λήξη: 19/05/2018

Πρόγραμμα:

Κύκλος Σπουδών: 6ος [2018-2019]

Αριθμός Σεμιναρίου: 3ο

Τίτλος: Νεοπλάσματα Θώρακος - Κεφαλής & Τραχήλου και ΚΝΣ

Κατάσταση:

Έναρξη: 14/09/2018 Λήξη: 15/09/2018

Πρόγραμμα:

Κύκλος Σπουδών: 6ος [2018-2019]

Αριθμός Σεμιναρίου: 4ο

Τίτλος: Νεοπλάσματα Πεπτικού Συστήματος

Κατάσταση:

Έναρξη: 02/11/2018 Λήξη: 03/11/2018

Πρόγραμμα:

Κύκλος Σπουδών: 6ος [2018-2019]

Αριθμός Σεμιναρίου: 5ο

Τίτλος: Καρκίνος Μαστού και Γυναικολογικός Καρκίνος

Κατάσταση:

Έναρξη: 08/02/2019 Λήξη: 09/02/2019

Πρόγραμμα:

Κύκλος Σπουδών: 6ος [2018-2019]

Αριθμός Σεμιναρίου: 6ο

Τίτλος: Καρκίνος Ουροποιητικού - Σάρκωμα - Μελάνωμα και Καρκίνοι Δέρματος

Κατάσταση:

Έναρξη: 17/05/2019 Λήξη: 18/05/2019

Πρόγραμμα:

Κύκλος Σπουδών: 6ος [2018-2019]

Αριθμός Σεμιναρίου: 7ο

Τίτλος: Πρόληψη Καρκίνου - Υποστηρικτική και Παρηγορητική Θεραπεία - Γηριατρική Ογκολογία- Ογκολογία νέων ενηλίκων

Κατάσταση:

Έναρξη: 13/09/2019 Λήξη: 14/09/2019

Πρόγραμμα:

Κύκλος Σπουδών: 6ος [2018-2019]

Αριθμός Σεμιναρίου: 8ο

Τίτλος: Ιατρική Επικοινωνία - Γραφή και Λόγος

Κατάσταση:

Έναρξη: 22/11/2019 Λήξη: 23/11/2019