Κύκλος Σπουδών: 8ος [2022-2023]

Αριθμός Σεμιναρίου: 1ο

Τίτλος: Βασικές Επιστήμες - Πρόληψη Καρκίνου - Αρχές Άσκησης Ογκολογίας - Κλινικές Μελέτες

Κατάσταση: Προηγούμενο Σεμινάριο

Έναρξη: 21/10/2022 Λήξη: 23/10/2022

Διευθυντές Σπουδών:

Αναστάσιος Μπούτης, Ιωάννης Σουγκλάκος, Νικόλαος Τσουκαλάς, Φλώρα Ζαγουρή, Άγγελος Κούτρας

Πρόγραμμα:

Κύκλος Σπουδών: 8ος [2022-2023]

Αριθμός Σεμιναρίου: 2ο

Τίτλος: Σαρκώματα - Μελάνωμα - Όγκοι ΚΝΣ - ΝΕΤs – Σπάνιοι όγκοι

Κατάσταση: Προηγούμενο Σεμινάριο

Έναρξη: 18/11/2022 Λήξη: 20/11/2022

Διευθυντές Σπουδών:

Αναστάσιος Μπούτης, Ιωάννης Σουγκλάκος, Νικόλαος Τσουκαλάς, Φλώρα Ζαγουρή, Άγγελος Κούτρας

Πρόγραμμα:

Κύκλος Σπουδών: 8ος [2022-2023]

Αριθμός Σεμιναρίου: 3ο

Τίτλος: Νεοπλάσματα Πεπτικού Συστήματος

Κατάσταση: Προηγούμενο Σεμινάριο

Έναρξη: 09/12/2022 Λήξη: 11/12/2022

Διευθυντές Σπουδών:

Αναστάσιος Μπούτης, Ιωάννης Σουγκλάκος, Νικόλαος Τσουκαλάς, Φλώρα Ζαγουρή, Άγγελος Κούτρας

Πρόγραμμα:

Κύκλος Σπουδών: 8ος [2022-2023]

Αριθμός Σεμιναρίου: 4ο

Τίτλος: Νεοπλάσματα Ουροποιητικού Συστήματος

Κατάσταση: Προηγούμενο Σεμινάριο

Έναρξη: 27/01/2023 Λήξη: 29/01/2023

Διευθυντές Σπουδών:

Αναστάσιος Μπούτης, Ιωάννης Σουγκλάκος, Νικόλαος Τσουκαλάς, Φλώρα Ζαγουρή, Άγγελος Κούτρας

Πρόγραμμα:

Κύκλος Σπουδών: 8ος [2022-2023]

Αριθμός Σεμιναρίου: 5ο

Τίτλος: Όγκοι Κεφαλής, Τραχήλου και Πνεύμονα

Κατάσταση: Προηγούμενο Σεμινάριο

Έναρξη: 10/02/2023 Λήξη: 12/02/2023

Διευθυντές Σπουδών:

Αναστάσιος Μπούτης, Ιωάννης Σουγκλάκος, Νικόλαος Τσουκαλάς, Φλώρα Ζαγουρή, Άγγελος Κούτρας

Πρόγραμμα:

Κύκλος Σπουδών: 8ος [2022-2023]

Αριθμός Σεμιναρίου: 6ο

Τίτλος: Γυναικολογικός Καρκίνος

Κατάσταση: Προηγούμενο Σεμινάριο

Έναρξη: 17/03/2023 Λήξη: 19/03/2023

Διευθυντές Σπουδών:

Αναστάσιος Μπούτης, Ιωάννης Σουγκλάκος, Νικόλαος Τσουκαλάς, Φλώρα Ζαγουρή, Άγγελος Κούτρας

Πρόγραμμα:

Κύκλος Σπουδών: 8ος [2022-2023]

Αριθμός Σεμιναρίου: 7ο

Τίτλος: Καρκίνος Μαστού

Κατάσταση: Προηγούμενο Σεμινάριο

Έναρξη: 19/05/2023 Λήξη: 21/05/2023

Διευθυντές Σπουδών:

Αναστάσιος Μπούτης, Ιωάννης Σουγκλάκος, Νικόλαος Τσουκαλάς, Φλώρα Ζαγουρή, Άγγελος Κούτρας

Πρόγραμμα:

Κύκλος Σπουδών: 8ος [2022-2023]

Αριθμός Σεμιναρίου: 8ο

Τίτλος: Υποστηρικτική και Ανακουφιστική Ογκολογία-Ποιότητα Ζωής στην Ογκολογία

Κατάσταση: Προηγούμενο Σεμινάριο

Έναρξη: 16/06/2023 Λήξη: 18/06/2023

Διευθυντές Σπουδών:

Αναστάσιος Μπούτης, Ιωάννης Σουγκλάκος, Νικόλαος Τσουκαλάς, Φλώρα Ζαγουρή, Άγγελος Κούτρας

Πρόγραμμα: