Κύκλος Σπουδών: 9ος [2023-2024]

Αριθμός Σεμιναρίου: 1ο

Τίτλος: 1ο εκπαιδευτικό σεμινάριο

Κατάσταση: Μελοντικό Σεμινάριο

Έναρξη: 29/09/2023 Λήξη: 01/10/2023

Διευθυντές Σπουδών:

Μιχαήλ Νικολάου, Αθηνά Χριστοπούλου, Παναγιώτης Βλαχοστέργιος, Μιχαήλ Καραμούζης, Χρήστος Χριστοδούλου

Κύκλος Σπουδών: 9ος [2023-2024]

Αριθμός Σεμιναρίου: 2ο

Τίτλος: 2ο εκπαιδευτικό σεμινάριο

Κατάσταση: Μελοντικό Σεμινάριο

Έναρξη: 24/11/2023 Λήξη: 26/11/2023

Διευθυντές Σπουδών:

Μιχαήλ Νικολάου, Αθηνά Χριστοπούλου, Παναγιώτης Βλαχοστέργιος, Μιχαήλ Καραμούζης, Χρήστος Χριστοδούλου

Κύκλος Σπουδών: 9ος [2023-2024]

Αριθμός Σεμιναρίου: 3ο

Τίτλος: 3ο εκπαιδευτικό σεμινάριο

Κατάσταση: Μελοντικό Σεμινάριο

Έναρξη: 15/12/2023 Λήξη: 17/12/2023

Διευθυντές Σπουδών:

Μιχαήλ Νικολάου, Αθηνά Χριστοπούλου, Παναγιώτης Βλαχοστέργιος, Μιχαήλ Καραμούζης, Χρήστος Χριστοδούλου