Κύκλος Σπουδών: 9ος [2023-2024]

Αριθμός Σεμιναρίου: 1ο

Τίτλος: 1ο εκπαιδευτικό σεμινάριο

Κατάσταση: Προηγούμενο Σεμινάριο

Έναρξη: 29/09/2023 Λήξη: 01/10/2023

Διευθυντές Σπουδών:

Μιχαήλ Νικολάου, Αθηνά Χριστοπούλου, Παναγιώτης Βλαχοστέργιος, Μιχαήλ Καραμούζης, Χρήστος Χριστοδούλου

Πρόγραμμα:

Κύκλος Σπουδών: 9ος [2023-2024]

Αριθμός Σεμιναρίου: 2ο

Τίτλος: 2ο εκπαιδευτικό σεμινάριο

Κατάσταση: Προηγούμενο Σεμινάριο

Έναρξη: 24/11/2023 Λήξη: 26/11/2023

Διευθυντές Σπουδών:

Μιχαήλ Νικολάου, Αθηνά Χριστοπούλου, Παναγιώτης Βλαχοστέργιος, Μιχαήλ Καραμούζης, Χρήστος Χριστοδούλου

Πρόγραμμα:

Κύκλος Σπουδών: 9ος [2023-2024]

Αριθμός Σεμιναρίου: 3ο

Τίτλος: 3ο εκπαιδευτικό σεμινάριο

Κατάσταση: Προηγούμενο Σεμινάριο

Έναρξη: 15/12/2023 Λήξη: 17/12/2023

Διευθυντές Σπουδών:

Μιχαήλ Νικολάου, Αθηνά Χριστοπούλου, Παναγιώτης Βλαχοστέργιος, Μιχαήλ Καραμούζης, Χρήστος Χριστοδούλου

Πρόγραμμα:

Κύκλος Σπουδών: 9ος [2023-2024]

Αριθμός Σεμιναρίου: 4ο

Τίτλος: Νεοπλάσματα Ουροποιητικού Συστήματος

Κατάσταση: Προηγούμενο Σεμινάριο

Έναρξη: 19/01/2024 Λήξη: 21/01/2024

Πρόγραμμα:

Κύκλος Σπουδών: 9ος [2023-2024]

Αριθμός Σεμιναρίου: 5ο

Τίτλος: Όγκοι Κεφαλής Τραχήλου και Πνεύμονα

Κατάσταση: Προηγούμενο Σεμινάριο

Έναρξη: 16/02/2024 Λήξη: 18/02/2024

Πρόγραμμα:

Κύκλος Σπουδών: 9ος [2023-2024]

Αριθμός Σεμιναρίου: 6ο

Τίτλος: Γυναικολογικός Καρκίνος

Κατάσταση: Προηγούμενο Σεμινάριο

Έναρξη: 12/04/2024 Λήξη: 14/04/2024

Πρόγραμμα:

Κύκλος Σπουδών: 9ος [2023-2024]

Αριθμός Σεμιναρίου: 7ο

Τίτλος: Καρκίνος Μαστού

Κατάσταση: Προηγούμενο Σεμινάριο

Έναρξη: 24/05/2024 Λήξη: 26/05/2024

Πρόγραμμα:

Κύκλος Σπουδών: 9ος [2023-2024]

Αριθμός Σεμιναρίου: 8ο

Τίτλος: Υποστηρικτική και Ανακουφιστική Ογκολογία-Ποιότητα Ζωής στην Ογκολογία

Κατάσταση: Μελοντικό Σεμινάριο

Έναρξη: 28/06/2024 Λήξη: 30/06/2024