Από το 2018, το ΔΣ της ΕΟΠΕ αποφάσισε και υλοποίησε με μεγάλη επιτυχία τις πρώτες Θεματικές Ενότητες (ΘΕ) ενός νέου καινοτόμου εκπαιδευτικού προγράμματος με τίτλο: ΕΟΠΕ Academy. Η θεματολογία του προγράμματος είναι εντελώς πρωτοποριακή, δε διδάσκεται κατά την απόκτηση του τίτλου ειδικότητας και χρειάζεται να προσεγγιστεί γιατί αποτελεί απαραίτητο στοιχείο της σύγχρονης Ογκολογίας.

Πλέον, διοργανώνεται ο 3ος Κύκλος Σπουδών του εκπαιδευτικού αυτού προγράμματος της ΕΟΠΕ, με Διευθυντές Σπουδών τους κ.κ. Βασίλειο Μπαρμπούνη, Αναστάσιο Μπούτη και Αδαμαντία Νικολαΐδη. Ο νέος κύκλος θα προσεγγίσει τις εξής Θεματικές Ενότητες: Πολιτικές και Οικονομικά της Υγείας, Ιατρικό σφάλμα και Ογκολογία, Τεχνητή Νοημοσύνη, Βιοηθική και Ογκολογία, Κλασική Παιδεία, Θρησκεία, Σύγχρονη Ιατρική και Ογκολογία, Κοινωνικά δίκτυα, ΜΜΕ και Ογκολογία, Περιβάλλον, Πρόληψη και Ολιστική Αντιμετώπιση στην Ογκολογία, Πολιτικές υγείας και Δημόσια υγεία, Η Ογκολογία στη Σύγχρονη Εποχή (έλεγχος, διακυβέρνηση, διαπίστευση), Ανάπτυξη Ηγετικών Δεξιοτήτων και Μέντορινγκ.

 

Παρακάτω αναφέρονται όλες οι Θεματικές Ενότητες του προγράμματος ανά Κύκλο και ανά έτος.

 

3ος Κύκλος, Διευθυντές Σπουδών: Β. Μπαρμπούνης, Α. Μπούτης, Α. Νικολαΐδη, Θεματικές Ενότητες 2024
 Bayer Logo 2018 Color   Genekor Horizontal White Background   Ipsen CMYK
Ανθρώπινο λάθος στην Ογκολογία
pdf Ημερίδα
28 Μαρτίου 2024
 Webinar
8 Απριλίου 2024


       
Είσοδος Μελών στον 3ο Κύκλο ΕΟΠΕ Academy [2024]

 

 

3ος Κύκλος, Διευθυντές Σπουδών: Β. Μπαρμπούνης, Α. Μπούτης, Α. Νικολαΐδη, Θεματικές Ενότητες 2023
 
Πολιτικές και Οικονομικά της Υγείας  pdf Ημερίδα
9 Νοεμβρίου 2023

 

        
Είσοδος Μελών στον 3ο Κύκλο ΕΟΠΕ Academy [2023]

 

 

2ος Κύκλος, Διευθυντές Σπουδών: Ζ. Σαριδάκη, Β. Μπαρμπούνης, Θεματικές Ενότητες 2023
  
Κλασική Παιδεία, Σύγχρονη Ιατρική, Ογκολογία  pdf Ημερίδα
29 Μαρτίου 2023
Webinar 1
29 Μαρτίου 2023


       
Είσοδος Μελών στο 2ο Κύκλο ΕΟΠΕ Academy [2023]

 

 

2ος Κύκλος, Διευθυντές Σπουδών: Ζ. Σαριδάκη, Β. Μπαρμπούνης, Θεματικές Ενότητες 2021
gsk logipsen logmsd log par noepierre fabre logroche logteva log
Ανάπτυξη Ηγετικών Δεξιοτήτων  pdf Διαδικτυακή Ημερίδα
18 Μαρτίου 2021
Webinar 1
18 Μαρτίου 2021
Webinar 2
26 Μαρτίου 2021
Ψηφιακή Ογκολογία pdf Διαδικτυακή Ημερίδα
17 Ιουνίου 2021
Webinar 1
17 Ιουνίου 2021
Webinar 2
24 Ιουνίου 2021
ΜΜΕ και Ογκολογία pdf Διαδικτυακή Ημερίδα
23 Νοεμβρίου 2021 
Webinar 1
25 Νοεμβρίου 2021
Webinar 2
2 Δεκεμβρίου 2021
       
 
Είσοδος Μελών στο 2ο Κύκλο ΕΟΠΕ Academy [2021]

 

 

2ος Κύκλος, Διευθυντές Σπουδών: Ζ. Σαριδάκη, Β. Μπαρμπούνης, Θεματικές Ενότητες 2020
astra logobms logipsen logmsd logpfizer logroche log
Βιοηθική και Ογκολογία pdf Διαδικτυακή Ημερίδα
18 Ιουνίου 2020
Webinar 1
18 Ιουνίου 2020
Webinar 2
25 Ιουνίου 2020
Πολιτική & Οικονομία στην Υγεία: το παράδειγμα του Καρκίνου pdf Διαδικτυακή Ημερίδα
8 Οκτωβρίου 2020
Webinar 1
8 Οκτωβρίου 2020
Webinar 2
15 Οκτωβρίου 2020
Οργάνωση Ιατρείου και Κλινικής pdf Διαδικτυακή Ημερίδα
26 Νοεμβρίου 2020
Webinar 1
26 Νοεμβρίου 2020
Webinar 2
3 Δεκεμβρίου 2020
Είσοδος Μελών στο 2ο Κύκλο ΕΟΠΕ Academy [2020]

 

 

1ος Κύκλος, Διευθυντές Σπουδών: Χ. Ανδρεάδης, Α. Αρδαβάνης, Θεματικές Ενότητες 2019
msd insanofifizer
Σύνδρομο Ψυχικής Εξουθένωσης - Επικοινωνιακές Δεξιότητες pdf Ημερίδα
20 Μαρτίου 2019  
(Ιωνικό Κέντρο)
Webinar 1
21 Μαρτίου 2019  
Webinar 2
28 Μαρτίου 2019
Κλινική Επιδημιολογία pdf Ημερίδα
12 Ιουνίου 2019
(Ιωνικό Κέντρο)
Webinar 1
13 Ιουνίου 2019
Webinar 2
20 Ιουνίου 2019
Οικονομικά υγείας και καρκίνος ΙΙ pdf Ημερίδα
19 Δεκεμβρίου 2019
(Ιωνικό Κέντρο)
Webinar 1
10 Οκτωβρίου 2019
Webinar 2
17 Οκτωβρίου 2019
Ανοσολογία-Ανοσοογκολογία (κατανόηση μηχανισμού) pdf Ημερίδα
28 Νοεμβρίου 2019
(Ιωνικό Κέντρο)
Webinar 1
28 Νοεμβρίου 2019
Webinar 2
5 Δεκεμβρίου 2019
Είσοδος Μελών στον 1ο Κύκλο ΕΟΠΕ Academy [2019]

 

 

1ος Κύκλος, Διευθυντές Σπουδών: Χ. Ανδρεάδης, Α. Αρδαβάνης, Θεματικές Ενότητες 2018
amgenastellasastrabristolgenesisipsenleonovartisroche
Ανάπτυξη ηγετικών δεξιοτήτων pdf Ημερίδα
3 Οκτωβρίου 2018
(Ιωνικό Κέντρο)
Webinar 1
4 Οκτωβρίου 2018
Webinar 2
11 Οκτωβρίου 2018
Πολιτικές υγείας και καρκίνος pdf Ημερίδα
8 Νοεμβρίου 2018
(Ιωνικό Κέντρο)
Webinar 1
9 Νοεμβρίου 2018
Webinar 2
15 Νοεμβρίου 2018
Οικονομικά υγείας και καρκίνος pdf Ημερίδα
12 Δεκεμβρίου 2018
(Ιωνικό Κέντρο)
Webinar 1
13 Δεκεμβρίου 2018
Webinar 2
20 Δεκεμβρίου 2018
Είσοδος Μελών στον 1ο Κύκλο ΕΟΠΕ Academy [2018]