Το ΔΣ της ΕΟΠΕ το 2018 αποφάσισε το σχεδιασμό και την οργάνωση ενός νέου καινοτόμου εκπαιδευτικού προγράμματος με τίτλο: ΕΟΠΕ Web Academy. Η θεματολογία είναι εντελώς πρωτοποριακή, δε διδάσκεται κατά την απόκτηση του τίτλου ειδικότητας και χρειάζεται να προσεγγιστεί γιατί αποτελεί απαραίτητο στοιχείο της σύγχρονης Ογκολογίας.

Το εντατικό πρόγραμμα του ΕΟΠΕ Web Academy δομείται σε θεματικές ενότητες και έχει σχεδιασθεί για όλα τα Μέλη μας, ενώ αφορά και σε ειδικούς συναφών ειδικοτήτων με προϋπηρεσία στο χώρο. Κάθε θεματική ενότητα περιλαμβάνει 1 Ημερίδα και πλαισιώνεται από 2 συμπληρωματικά webinar (μέσω της προστατευμένης περιοχής του website της ΕΟΠΕ).

Συμβολικά και τιμώντας τη μήτρα της εκπαιδευτικής δραστηριότητας της ΕΟΠΕ, την ΕΑΚΟ, το διά ζώσης πρόγραμμα πραγματοποιείται στο Ιωνικό Κέντρο (Λυσίου 11 στην Πλάκα) και για τον 1ο Κύκλο είχε Διευθυντές Σπουδών τον κ. Χ. Ανδρεάδη και τον κ. Α. Αρδαβάνη.

Μετά την ολοκλήρωση του 1ου Κύκλου [2018-2019] του ΕΟΠΕ Web Academy το ΔΣ της Εταιρείας προχωρά στη διοργάνωση του 2ου Κύκλου [2020-2023] του καινοτόμου εκπαιδευτικού προγράμματος με Διευθυντές Σπουδών την κα Ζένια Σαριδάκη και τον κ. Βασίλειο Μπαρμπούνη. Λαμβάνοντας υπόψη τις δύσκολες κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες που βίωσε η χώρα μας εν μέσω πανδημίας, πολλές Ημερίδες του προγράμματος πραγματοποιήθηκαν διαδικτυακά.

Παρακάτω αναφέρονται όλες οι θεματικές ενότητες του προγράμματος ανά έτος.

 

Ημερομηνίες των Θεματικών Ενοτήτων για το 2023:
 
Κλασική Παιδεία, Σύγχρονη Ιατρική, Ογκολογία  pdf Ημερίδα
29 Μαρτίου 2023
Webinar 1
29 Μαρτίου 2023


       
Είσοδος Μελών στο 2ο Κύκλο ΕΟΠΕ Web Academy [2023]

 

Ημερομηνίες των Θεματικών Ενοτήτων για το 2021:
gsk logipsen logmsd log par noepierre fabre logroche logteva log
Ανάπτυξη Ηγετικών Δεξιοτήτων  pdf Διαδικτυακή Ημερίδα
18 Μαρτίου 2021
Webinar 1
18 Μαρτίου 2021
Webinar 2
26 Μαρτίου 2021
Ψηφιακή Ογκολογία pdf Διαδικτυακή Ημερίδα
17 Ιουνίου 2021
Webinar 1
17 Ιουνίου 2021
Webinar 2
24 Ιουνίου 2021
ΜΜΕ και Ογκολογία pdf Διαδικτυακή Ημερίδα
23 Νοεμβρίου 2021 
Webinar 1
25 Νοεμβρίου 2021
Webinar 2
2 Δεκεμβρίου 2021
       
 
Είσοδος Μελών στο 2ο Κύκλο ΕΟΠΕ Web Academy [2021]

 

Ημερομηνίες των Θεματικών Ενοτήτων για το 2020:
astra logobms logipsen logmsd logpfizer logroche log
Βιοηθική και Ογκολογία pdf Διαδικτυακή Ημερίδα
18 Ιουνίου 2020
Webinar 1
18 Ιουνίου 2020
Webinar 2
25 Ιουνίου 2020
Πολιτική & Οικονομία στην Υγεία: το παράδειγμα του Καρκίνου pdf Διαδικτυακή Ημερίδα
8 Οκτωβρίου 2020
Webinar 1
8 Οκτωβρίου 2020
Webinar 2
15 Οκτωβρίου 2020
Οργάνωση Ιατρείου και Κλινικής pdf Διαδικτυακή Ημερίδα
26 Νοεμβρίου 2020
Webinar 1
26 Νοεμβρίου 2020
Webinar 2
3 Δεκεμβρίου 2020
Είσοδος Μελών στο 2ο Κύκλο ΕΟΠΕ Web Academy [2020]

 

Ημερομηνίες των Θεματικών Ενοτήτων για το 2019:
msd insanofifizer
Σύνδρομο Ψυχικής Εξουθένωσης - Επικοινωνιακές Δεξιότητες pdf Ημερίδα
20 Μαρτίου 2019  
(Ιωνικό Κέντρο)
Webinar 1
21 Μαρτίου 2019  
Webinar 2
28 Μαρτίου 2019
Κλινική Επιδημιολογία pdf Ημερίδα
12 Ιουνίου 2019
(Ιωνικό Κέντρο)
Webinar 1
13 Ιουνίου 2019
Webinar 2
20 Ιουνίου 2019
Οικονομικά υγείας και καρκίνος ΙΙ pdf Ημερίδα
19 Δεκεμβρίου 2019
(Ιωνικό Κέντρο)
Webinar 1
10 Οκτωβρίου 2019
Webinar 2
17 Οκτωβρίου 2019
Ανοσολογία-Ανοσοογκολογία (κατανόηση μηχανισμού) pdf Ημερίδα
28 Νοεμβρίου 2019
(Ιωνικό Κέντρο)
Webinar 1
28 Νοεμβρίου 2019
Webinar 2
5 Δεκεμβρίου 2019
Είσοδος Μελών στον 1ο Κύκλο ΕΟΠΕ Web Academy [2019]

 

Ημερομηνίες των Θεματικών Ενοτήτων για το 2018:
amgenastellasastrabristolgenesisipsenleonovartisroche
Ανάπτυξη ηγετικών δεξιοτήτων pdf Ημερίδα
3 Οκτωβρίου 2018
(Ιωνικό Κέντρο)
Webinar 1
4 Οκτωβρίου 2018
Webinar 2
11 Οκτωβρίου 2018
Πολιτικές υγείας και καρκίνος pdf Ημερίδα
8 Νοεμβρίου 2018
(Ιωνικό Κέντρο)
Webinar 1
9 Νοεμβρίου 2018
Webinar 2
15 Νοεμβρίου 2018
Οικονομικά υγείας και καρκίνος pdf Ημερίδα
12 Δεκεμβρίου 2018
(Ιωνικό Κέντρο)
Webinar 1
13 Δεκεμβρίου 2018
Webinar 2
20 Δεκεμβρίου 2018
Είσοδος Μελών στον 1ο Κύκλο ΕΟΠΕ Web Academy [2018]