Η Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Ανάπτυξη νέων φαρμάκων: έρευνα, κυκλοφορία και πρόσβαση» “Development of new drugs: research, launch and access” Το Π.Μ.Σ.  οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) και...

Organized by:Society for Study of Clonal Heterogeneity of NeoplasiaIn Cooperation with:• Department of Medical Oncology, Medical School, University of Ioannina, Greece• Swiss Cooperative Oncology Group (SA.K.K.) CentersDates & Venue:November 29th - 30th, 2019Hotel Du LacΚ. Papoulia & Ikkou, 45221, Ioannina,...

Η Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) οργανώνει και λειτουργεί διετές Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Ογκολογία Θώρακα: Σύγχρονη Κλινικοεργαστηριακή Προσέγγιση και Έρευνα» “Thoracic Oncology: Current Basic and Clinical Approach and Research” Το ΠΜΣ οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) και Τίτλου Σπουδών Master (MSc) Υποβολή αίτησης και δικαιολογητικών...

Η ΕΟΠΕ, αναγωνρίζοντας τον ουσιαστικό ρόλο της στην ενημέρωση του κοινού για τον καρκίνο και επιδιώκοντας καθημερινά να ικανοποιήσει το σκοπό και τους στόχους της, όπως ορίζονται στο Καταστατικό της, εξέδωσε Δήλωση για την Ειδικότητα της Παθολογικής Ογκολογίας, στοχεύοντας στη...

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε σχετικά με την παρακάτω ανακοίνωση από το Ελληνικό Ίδρυμα στη Διεθνή Πανεπιστημιούπολη στο Παρίσι σχετικά με την εκστρατεία εξεύρεσης πόρων για την ανακαίνισή του. Η ΕΟΠΕ έχει ήδη συμμετάσχει με δική της χορηγία την προηγούμενη...

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι κυκλοφορεί η πρώτη έκδοση του βιβλίου με τίτλο Εισαγωγή στην Ιατρική Μυκητολογία. Εργαστηριακή διάγνωση - Kλινικές προεκτάσεις με συντονισμό και επιμέλεια του Τιμολέοντα-Αχιλλέα Βυζαντιάδη, αναπληρωτή καθηγητή Ιατρικής Βιοπαθολογίας-Μικροβιολογίας στο Ά Εργαστήριο Μικροβιολογίας της Ιατρικής...

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι έχει προκηρυχθεί το Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην "Ογκολογία: Από την Ογκογένεση έως τη Θεραπεία" για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης και του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών. Η διάρκεια φοίτησης...

Αθήνα, 14/06/2019 Η ΕΟΠΕ στο πλαίσιο υλοποίησης του καταστατικού της σκοπού και των στόχων της, προκηρύσσει την υποτροφία «Ευάγγελος Μπριασούλης» σε αναγνώριση του σημαντικού έργου και της προσφοράς του σπουδαίου αυτού Καθηγητή και Επιστήμονα στην Ελληνική Ογκολογία. Η υποτροφία αυτή θα απονέμεται...

H Roche Hellas πραγματοποιεί εκστρατεία ενημέρωσης για τον καρκίνο της ουροδόχου κύστης υπό την αιγίδα της Εταιρείας Ογκολόγων - Παθολόγων Ελλάδος (ΕΟΠΕ), της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καρκίνου (ΕΛΛΟΚ) και της Ελληνικής Ερευνητικής Ομάδας Ουρο-Γεννητικού Καρκίνου (ΕΕΟΟΓΕΚ). Με κεντρικό εικαστικό ένα λεμόνι που...

Από το φθινόπωρο του προηγούμενου έτους, το ΔΣ της ΕΟΠΕ αποφάσισε και υλοποίησε με μεγάλη επιτυχία τις πρώτες Θεματικές Ενότητες του νέου καινοτόμου εκπαιδευτικού προγράμματος με τίτλο: ΕΟΠΕ Web Academy και Διευθυντές Σπουδών το Χ. Ανδρεάδη και τον Α. Αρδαβάνη....